БЕЗПЛАТНА ПРОФЕСИОНАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ по телефон поръчай.
БЕЗПЛАТНА ПРОФЕСИОНАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ по телефон поръчай * -3% с карта ЛОЯЛЕН клиент при всяка поръчка *

Доставка и Плащане

 Условия
за осъществяването на продажба, доставка и плащане
 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.
Следните условия са валидни за всички извършени от нас доставки на територията на Република БЪЛГАРИЯ на точно посочен от КУПУВАЧА адрес.
 

2. Доставката на стоки на краен потребител от ДОСТАВЧИКА или препродажбата им от търговци се разрешава само, когато те са с оригиналната опаковка. 

3. Устни споразумения или договорености с наши търговски представители или партньори, които не отговарят на условията ни, не ни обвързват със задължения, независимо от това, че са потвърдени писменно или устно от тях.  
 

 II. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

Клиентът е най-важният човек посетил нашия сайт и направил поръчка.
Затова и нашите условия към Вас са най-добри !

1. Доставка е осигурена до местонахождението на Купувача или до най-близък адрес на цялата територия на Република БЪЛГАРИЯ. 

2. БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за Клиента до посочен от него адрес:
2.1 Безплатна доставка при поръчка над минимална стойност 150,00 лв без ДДС / 180,00 лв с ДДС.
2.2  Безплатната доставка се извършва чрез Спиди или от Доставчика.
2.3  Срокът на доставка е от 1 до 5 работни дни.
2.4 За Ваше удобство безплатната доставка може да заявите до най-близкия Ви офис на Спиди.

3. При поръчка на стойност до 150,00 лв без ДДС / 180,00 лв с ДДС Клиентът заплаща логистична услуга на стойност 5,00 лв без ДДС / 6,00 лв с ДДС.

 Доставката се извършва чрез Спиди или от Доставчика.

4. Доставката е за сметка на Клиента при следните условия:
4.1  Експресна доставка или доставка със специални указания.
4.2  Доставката да се изпълни с друга куриерска или транспортна фирма.
4.3  Поръчката е заплатена предварително.

5. Срок на доставка:

- за продукти налични на склад: от 1 до 5 работни дни от датата на заявка или съгласно предварително договорен срок на доставка;  
- за продукти неналични на склад към момента на заявка: съгласно предварително договорен срок на доставка. 

6. Доставките се транспортират от ДОСТАВЧИКА със собствени транспортни средства или с логистични фирми, с които ДОСТАВЧИКА има сключен договор. 

7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не поема риск за доставки, които Купувача транспортира по свое желание и за своя сметка. 

8. Документите, съпътстващи доставката са данъчна фактура, приемо- предавателен протокол, информационни листи и други документи съгласно изискванията на Купувача.

9.  ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 3 (три) работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/ клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 

 

III. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Всички директни продажби се сключват при следните стандартни условия на плащане: 

1. Плащане на пълната фактурна стойност при доставка на място ( наложен платеж ). 

2. Плащане в брой на пълната фактурна стойност в офис или склад при получаване на продуктите. 

3. Плащане на пълната фактурна стойност по банков път при заявка за доставка. 

Банкови сметки на ДОСТАВЧИКА:  РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
                                                    BIC код RZBBBGSF
                                                    IBAN BG12RZBB91551007799204
                                         
4. Банкова карта през Виртуален ПОС Терминал.

5. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
 НА ПЛАЩАНЕ:
5.1
При плащане направено чрез банков превод сумата се възстановява по банковата сметка, от която е получено плащането.
5.2 При плащане направено с банкова карта, сумата се възстановява чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 5 (пет) работни дни. 
 

 IV. РЕКЛАМАЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО 
1. Рекламации за количество могат да се правят само в момента на подписване на приемо- предавателния протокол, който придружава всяка доставка. 

2. Обосновани рекламации по качеството се предявяват на доставчика в писмена форма в рамките на три дни от получаването на доставката. След изтичане на срока считаме доставката за одобрена. 

3. доставчикЪТ не приема рекламации, дължащи се на неправилна употреба или злоумишлени действия от страна на КУПУВАЧА.  

4. Други права, особено такива за компенсация на разходи за непосредствени или посредствени щети, не се полагат на Купувача. 

5. доставчикЪТ се задължава да разреши възникналия проблем при пряко договаряне с КУПУВАЧА.

V. ЛИЧНИ ДАННИ 

1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/ Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/ клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка при спазване на действащото законодателство, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  

1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на приети заявки за доставки, причинено от настъпване на форсмажорни обстоятелства, за срока на действие на същите.  

2. При прекратяване или забавяне на доставките, от страна на нашите доставчици – производители поради нарушения в производствената или логистична им дейности ДОСТАВЧИКЪТ информира КУПУВАЧА своевременно.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

1. Приемането на данъчните фактурите за осъществените доставки без възражения се счита за приемане на горепосочените условия.  

2. Мястото, откъдето се управляват доставките, където се извършват плащанията и където по съдебен път се разглеждат спорните въпроси е гр. София. 

3. Всички допълнителни споразумения се сключват в писмена форма. 

4. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото на промени в условията на продажба, доставка и плащане. 

5. Посочените условия и цени са валидни само за он-лайн поръчки направени през www.becleany.com.

 

 

 

Новини
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах